De indicatiestelling gebeurt door uw arts, enerzijds aan de hand van het verhaal van uw klachten, anderzijds met behulp van de bevindingen bij klinisch onderzoek en technische onderzoeken, zoals radiografieën en soms een NMR en/of een botscan.
Soms wordt ook een arthroscopie of kijkoperatie verricht, waarbij letterlijk de binnenzijde van het gewricht kan gezien worden.

De arts stelt dus wel de indicatie, doch de beslissing om een knieprothese te laten plaatsen ligt uiteindelijk bij uzelf, in overleg met uw familie en uw huisarts.

Een knieprothese is inderdaad geen levensnoodzakelijke operatie, doch een kwestie van levenscomfort.

U komt theoretisch in aanmerking voor een knieprothese als op radiografie blijkt dat de slijtage dermate vergevorderd is, dat met arthroscopische technieken (= kijkoperatie) geen verbetering meer kan bekomen worden en wanneer conservatieve hulpmiddelen zoals pijnstillers en ontstekingsremmers, Glucosamine-preparaten, inspuitingen in de knie met een corticoïd of met Hyaluronzuur, kniebandages, kinesitherapie, het gebruik van een kruk of een wandelstok onvoldoende helpen.

Als de pijn u dermate invalideert in uw dagdagelijkse activiteiten, zodat bv. enkele 100 m stappen, trappen doen, opstaan uit een zetel, enz…. een ware opgave worden, waardoor u er ongelukkig van wordt, dan is het moment wel gekomen.

In principe is er geen leeftijdsgrens en komen zowel jongere als oudere patiënten in aanmerking.

Als u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke prothese (unicondylaire of patellofemorale prothese) zal ik dat met u bespreken.

Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat in het recent verleden voor relatief jongere patiënten door sommige chirurgen nog vaak geopteerd werd voor een corrigerende osteotomie (breken van het been om de as te corrigeren). Deze ingreep is  evenwel ook vrij ingrijpend en niet complicatievrij met een langere revalidatie en herstelperiode. Bovendien bereikt men vaak slechts een beperkte en tijdelijke verbetering. Gezien de uitstekende en zeer voorspelbare resultaten met prothesechirurgie en gezien de langere duurzaamheid van de huidige prothesen is deze ingreep meer en meer uit de mode en wordt meestal enkel nog gereserveerd voor erg jonge patiënten.

Ons ziekenhuis

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessaziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven