Inhoud:

1. Het knieteam
2. Ons ziekenhuis
3. Hoe werkt een normale knie?
4. Wanneer ontstaat pijn in een knie?
5. Wat is een totale knieprothese?
6. Indicaties voor een knievervanging
7. Realistische verwachtingen na een totale knieprothese
8. Hoe zich goed voorbereiden op de ingreep?
9. Hoe verloopt Uw verblijf in het ziekenhuis : van opname via operatie tot ontslag
10. Mogelijke complicaties
11. Uw herstel thuis/nazorg