Inleiding:

Dit deel van uw boekje noem ik "“uw huiswerk”.
U dient dit samen met uw huisarts en familie door te nemen.
Het kadert in een “"joined care"”-programma, waarbij alle zorgverleners betrokken worden (huisarts, thuisverpleging, kinesist(e), ergotherapeut(e), sociaal assistent(e), …).

Het is de bedoeling u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw komst naar het ziekenhuis en op de ingreep, evenals op uw thuiskomst.

Enerzijds vindt u vragenlijsten in verband met uw algemene gezondheidstoestand en uw sociale situatie, anderzijds wordt er ook aan uw huisarts gevraagd de noodzakelijke vooronderzoeken te organiseren.

Inhoud:
 • Algemene vraagstellingen
 • Brief voor uw huisarts
 • Pré-operatieve vragenlijst TKP
 • Anamnese/Medische vragenlijst/Thuismedicatie
 • Vooronderzoek bij huisarts (labo) (dit vindt u niet online terug)
 • "Informed consent" formulieren (chirurg/anesthesist)
 • Inschrijvingsformulier (dit vindt u niet online terug)
 • Formulier Isobetadine Uniwash met uitleg
 • Formulier aandachtspunten voor afdeling A0
 • Formulier voor aanvraag revalidatie (dit vindt u niet online terug)
 • Richtlijnen voor uw operatie
 • Formulier voor MRSA screening (dit vindt u niet online terug)
 • Folder "Aneshesie"
 • Folder "Knieprothese: preventie van infecties"