Eens terug thuis wordt de revalidatie verdergezet onder begeleiding van een kinesist(e). Een voorschrift voor de eerste 20 beurten bevindt zich in deel III.

De oefeningen, zoals u ze in het ziekenhuis leerde, kunnen grotendeels ambulant worden verdergezet.
 
De nadruk ligt op het verder opdrijven van de beweeglijkheid van de knie, lichte spierversterkende oefeningen, gangrevalidatie waarbij geleidelijk aan de krukken worden weggelaten en waarbij verder wordt aangeleerd normaal trappen te doen en te fietsen.

Als de wonde mooi geheeld is kan u baden en eventueel, als u wenst, naar het zwembad gaan om te oefenen in het water. (na minstens 1 maand)

Ik wil hier nog eens duidelijk stellen dat de kinesitherapie zeker niet te belastend mag zijn. Zware krachtoefeningen zijn uit den boze. De oefeningen mogen u niet te fel vermoeien of pijn doen. Eens u 90° kan plooien moet de rest van de beweeglijkheid in feite verder vanzelf komen vooral door genezing van de weefsels rond uw knie. Te intensieve kinesitherapie kan uw genezingsproces vertragen.

De bedoeling van een knieprothese is om u terug op een comfortabele, pijnvrije manier uw gewone dagdagelijkse activiteiten toe te laten. Van zodra u dit bereikt hebt, is kinesitherapie in feite niet meer noodzakelijk. Op de controleraadpleging zal dit nog individueel bekeken worden.

De meeste mensen bereiken terug een normaal functioneren na een 6-tal weken.

De eerste weken na de operatie verloopt het bij de ene persoon al wat vlotter dan bij de andere. Dit heeft veel te maken met de individuele genezingscapaciteit van uw lichaam. Wij zien evenwel de meeste mensen op hetzelfde niveau komen tussen 6 weken en 3 maanden.

Dat uw knie nog wat opzwelt en warm aanvoelt gedurende de eerste weken na de operatie is normaal. Wat blauw/roodverkleuring rond de wonde en uitgezakte blauwe plekken in uw boven- en onderbeen zijn ook normaal. Meestal is er een doof gevoel aan de buitenzijde van uw incisie. Zolang uw knie nog wat warm aanvoelt, legt u best regelmatig wat ijs. Houd er rekening mee dat uw knie tot een jaar na de ingreep verder zal evolueren. Elke maand zal uw knie beter aanvoelen en geleidelijk minder gezwollen en minder warm worden. Nogmaals, dit genezingsproces evolueert tot één jaar na de ingreep.

Houd rekening met de signalen die uw knie geeft en rust wanneer nodig.

Nazorg en aandachtspunten na uw ontslag:
 
De hechtingshaakjes worden verwijderd in 2 beurten op de 13de en 14de postoperatieve dag.

U kan dit door de huisarts of de thuisverpleegkundige laten uitvoeren of u kan hiervoor langs komen op de “Medische Permanentie"-post op campus St.-Ursula te Herk-de-Stad, op de vooropgestelde dagen, tussen 8 en 17u. Er is steeds een verpleegkundige aanwezig. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken.
 
Belangrijk is dat u zich eerst laat inschrijven aan de receptie. 

U dient te wachten met baden tot de wonde perfect geheeld is. Douchen mag met een geplastificieerde kleefpleister op de wonde (ontslagverband).

Als de wonde thuis abnormaal fel rood ziet (zeker als deze roodheid progressief toeneemt) of als er terug vocht uit de wonde lekt, dient u uw chirurg of iemand van het knieteam te contacteren. Dit geldt ook als u plots koorts krijgt of wanneer de knie abnormaal meer pijn zou gaan doen. Zo nodig kan u langskomen op de afdeling A0 of bij de wonzorgverpleegkundige op campus St.-Ursula.
 
Start best nooit zomaar antibiotica alvorens wij u gezien hebben.


Voorkomen van diepe veneuze tromboses en embolies:

Om de kans op vorming van bloedklonters zoveel mogelijk te beperken wordt tot 30 dagen na ontslag dagelijks een bloedverdunnend middel (Fraxiparine, Clexane, ...) onderhuids ingespoten door de thuisverpleegkundige.
 
Ofwel kreeg u de orale variant (bv. Xarelto) 1x/dag gedurende 20 dagen voorgeschreven.
Het is ook aangeraden tot 4 weken na de ingreep de antitrombosekous te blijven dragen. 

Alarmtekens, waarbij u uw huisarts of iemand van het knieteam dient te verwittigen:
 • toegenomen pijn in uw kuit
 • toegenomen zwelling van uw kuit/enkel/voet
 • plotse kortademigheid
 • plotse pijn op de borstkas
Voorkomen van infectie:

Een mogelijke oorzaak van laattijdige infecties na een prothese zijn bacteriën die in het bloed komen na tandheelkundige ingrepen, na blaasontstekingen of infecties ter hoogte van de huid. Het is dan ook best in deze omstandigheden tijdig antibiotica te nemen. Verwittig uw tandarts!

Alarmtekens, wijzende op een mogelijke infectie, waarbij u onmiddellijk iemand van het knieteam dient te verwittigen, zijn:
 • aanhoudende koorts en koude rillingen
 • toegenomen roodheid
 • gevoeligheid en zwelling ter hoogte van de wonde
 • lekkage van de wonde
 • toegenomen en aanhoudende pijn in de knie, ook in rust en 's nachts
Dieet:

Na dergelijke chirurgie is het normaal dat u gedurende enkele weken misschien wat minder eetlust heeft. Nochtans is het noodzakelijk een goed uitgebalanceerd dieet te volgen met eventueel wat vitaminen en ijzersupplementen.

Hoe fitter u bent, des te beter kunt u herstellen van een operatie. Voeding speelt namelijk een belangrijke rol voor uw conditie. Goede voeding is van levensbelang: het levert energie en allerlei belangrijke voedingsmiddelen zoals eiwitten, vitamines en spoorelementen.

Deze stoffen ondersteunen uw lichamelijke conditie en weerstand. Hoe beter uw conditie, hoe sneller u geneest van een ziekte of een operatie.
 
Vermijd overgewicht om uw nieuwe knie niet te overbelasten.


Normale activiteiten hervatten:
 • Blijf zo actief mogelijk.
 • Van zodra uw knie het toelaat, mag u onbeperkt stappen. Uzelf voelt best aan wanneer u zeker genoeg bent om veilig de krukken weg te laten.
 • Fiets regelmatig op een hometrainer. Als dit vlot gaat, kan u ook terug buiten fietsen. U neemt best een damesfiets met een zo laag mogelijke opstap.
 • U mag zwemmen van zodra de wonde perfect geheeld is (na 4 weken).
 • Lichte sporten zoals golf, dubbel tennis en dansen zijn toegelaten.
 • Autorijden: voor de meeste mensen is dit mogelijk na een 4-tal, doch dit kan individueel erg verschillen en is ook afhankelijk van het type auto dat u heeft. In ieder geval moet u zelf aanvoelen wanneer u voldoende sterk bent en uw reflexen voldoende goed zijn om veilig een auto te besturen, doch ook doet u dit best in overleg met uw verzekeringsagent.
Metaaldetectors op de luchthaven:

Afhankelijk van de gevoeligheid van het toestel kan een prothese al eens een alarm uitlokken. U krijgt bij ontslag een pasje met de vermelding dat u een prothese heeft.
 

Slotbeschouwing:

Zoals eerder gesteld zal uw knie gedurende minstens één jaar na de ingreep geleidelijk verder evolueren en meer en meer normaal aanvoelen.
 
Met een unicondylaire knieprothese zien wij dat de evolutie meestal sneller is.
 
In het bijzonder bij een patellofemorale prothese is het uiteindelijk resultaat ook in belangrijke mate afhankelijk van de uw uiteindelijke quadricepsconditie.
 
Uw knie kan een beetje stijver aanvoelen.
 
Gemiddeld plooit een nieuwe knie tussen 100° en 140°.
 
Bij de nieuwe type prothese type Journey II zien wij evenwel dat de mensen vaak hun volledige beweeglijkheid herwinnen. Zeker bij unicondylaire knieprotheses zien wij dat een volledig normale mobiliteit herwonnen wordt.
 
Uw knie zal volledig moeten strekken.
 
Voosheid aan de buitenzijde van de wonde is  normaal.
 
Het is ook normaal dat u soms een klikt voelt of hoort in de knie. Dit is als het metaal tegen de plastiek komt.
 
Op de knieën zitten kan wat ongemakkelijk aanvoelen, maar is toegelaten.
 
We herhalen nog eens dat uw knie tot minstens één jaar na de ingreep geleidelijk zal evolueren en meer en meer normaal gaan aanvoelen.
 
De routine controle-afspraken zijn zo getimed dat ze meestal op het juiste moment komen om uw vragen te beantwoorden.
 
Indien u evenwel toch ongerust bent over de evolutie kan u steeds iemand van het knieteam contacteren.
 
 
Telefoonnummers:
 

- Afdeling A0: 011/33.90.50
- Secretariaat Herk-de-Stad/Sint-Truiden: 0499/16.57.56
- Gouverneur Roppesingel Hasselt: 011/28.88.88
- Dienst kinesitherapie: 013/55.06.58 of 011/33.89.13
- Dienst ergotherapie: 011/33.89.57
- Sociale dienst: 011/33.54.30
 
 
 
 
Websites:
 

Gewrichtsprothese-centrum

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessa ziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie:

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven