Een normale gezonde conditie van zowel kraakbeen, spieren, menisci, ligamenten en gewrichtsvocht is noodzakelijk om een goede pijnvrije functie van het kniegewricht te hebben.

Bij mineure beschadigingen van bv. menisci of kraakbeen kan dit vaak met een kleinere ingreep (artroscopie) verholpen worden.

Indien de beschadiging van het kraakbeen evenwel te vergevorderd is, helpen kleine oplossingen niet meer en is soms prothesechirurgie de enige mogelijkheid.

Er zijn verschillende oorzaken van kraakbeenbeschadiging:
 • Kraakbeenbeschadiging ten gevolge van een trauma
 • Kraakbeenbeschadiging ten gevolge van reuma
 • Kraakbeenbeschadiging ten gevolge van artrose

Artrose komt het meeste voor en ontstaat door een geleidelijke degeneratie van het kraakbeen. Dit kan komen omdat het kraakbeen familiaal bepaald van minder goede kwaliteit is of omdat het overmatig belast werd bv. door zwaar werk of obesitas of door een asafwijking van het lidmaat.

 
Slijtageproces van het kraakbeen

Op een bepaald ogenblik kan het kraakbeen zo fel weggesleten zijn, dat er bot op bot contact is. Dit gaat dan gepaard met pijn bij het belasten van het gewricht, waardoor men vaak niet meer ver kan stappen of moeilijk nog trappen kan doen.

Vaak is er ook startpijn (stijfheid na een tijdje zitten).

Doordat er geen mooie gladde glijvakken meer zijn, kan de knie bij bepaalde bewegingen blokkeren of doorschieten.

Geleidelijk aan gaat ook het bot verder vervormen, waardoor de beweeglijkheid van het kniescharnier beperkt wordt en waardoor er een O-been of een X-been kan gaan ontstaan. Vaak ontstaan ook benige aangroeisels of "papegaaienbekken" en soms zijn er losse stukjes in het gewricht (= gewrichtsmuizen).

Bij een reumatische aantasting van het gewrichtskraakbeen ontstaat het probleem niet zozeer door een mechanische slijtage zoals bij artrose, doch eerder door een chronische ontsteking in het kniegewricht, waardoor het kraakbeen aangetast is.

Tenslotte kan het kraakbeen beschadigd zijn ten gevolge van een trauma. Zo kan door een breuk het gewrichtsvlak beschadigd raken.

Zo kan ten gevolge van een breuk in het kniegewricht het gewrichtsvlak beschadigd zijn. Ook kan ten gevolge van scheuren van belangrijke gewrichtsbanden of bij verlies van een meniscus met verloop der tijd het kraakbeen versneld afslijten met uiteindelijk artrose tot gevolg, vaak reeds op jongere leeftijd.

Gewrichtsprothese-centrum

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessa ziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie:

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven