Inleiding:

Dit deel van uw boekje noem ik "“uw huiswerk”.
U dient dit samen met uw huisarts en familie door te nemen.
Het kadert in een “"joined care"”-programma, waarbij alle zorgverleners betrokken worden (huisarts, thuisverpleging, kinesist(e), ergotherapeut(e), sociaal assistent(e), …).

Het is de bedoeling u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw komst naar het ziekenhuis en op de ingreep, evenals op uw thuiskomst.

Enerzijds vindt u vragenlijsten in verband met uw algemene gezondheidstoestand en uw sociale situatie, anderzijds wordt er ook aan uw huisarts gevraagd de noodzakelijke vooronderzoeken te organiseren.

Inhoud:
 • Algemene vraagstellingen
 • Brief voor uw huisarts
 • Pré-operatieve vragenlijst TKP
 • Anamnese/Medische vragenlijst/Thuismedicatie
 • Vooronderzoek bij huisarts (labo) (dit vindt u niet online terug)
 • "Informed consent" formulieren (chirurg/anesthesist)
 • Inschrijvingsformulier (dit vindt u niet online terug)
 • Formulier Isobetadine Uniwash met uitleg
 • Formulier aandachtspunten voor afdeling A0
 • Formulier voor aanvraag revalidatie (dit vindt u niet online terug)
 • Richtlijnen voor uw operatie
 • Formulier voor MRSA screening (dit vindt u niet online terug)
 • Folder "Aneshesie"
 • Folder "Knieprothese: preventie van infecties"

Gewrichtsprothese-centrum

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessa ziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie:

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven