Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):
 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 
1. Kinesitherapie op de kamer
 
- Ademhalingsoefeningen:

Onmiddellijk postoperatief wordt er gestart met oefeningen om de longfunctie te verbeteren en mogelijke nadelige gevolgen van de narcose te verhelpen zoals slijmen, kortademigheid, hyperventilatie, enz.
Er wordt vooral de nadruk gelegd op het volledig IN- en UITADEMEN.
Indien nodig leren wij u op een juiste manier eventuele aanwezige slijmen in de luchtwegen ophoesten.

- Mobiliserende en circulatiebevorderende oefeningen:

U mag onmiddellijk de voeten en tenen actief bewegen.. De bedoeling is een optimale doorbloeding te verkrijgen om alzo thrombose en flebitis te helpen voorkomen. Ook plooien en stretchen van de knie onder de pijngrens zijn toegelaten en aan te raden.

- Opkomen uit bed en in zetel zitten:

De dag na de operatie mag u al uit bed om in een comfortabele zetel te zitten.
Samen met de verpleegkundige helpen wij u om op een juiste manier uit bed te komen en om eventjes recht te staan met steunname op beide benen.
Indien u zich sterk genoeg voelt, gaan wij u al meenemen naar de oefenzaal.
 
De dagen erna mag u zelf opstaan uit bed om in de zetel te gaan zitten. Uit bed komen doet u door elk been een voor een rustig uit bed te heffen. Het geopereerde been mag eventueel de eerste dagen geholpen worden door de handen tot het uit het bed is. Eenmaal op de rand van het bed is het van groot belang de benen zo goed mogelijk te laten afhangen. Om te gaan zitten, kan u eventjes uw geopereerde been lichtjes naar voren steken. Eenmaal u zit, probeert u deze best terug wat bij te trekken.
 

- KINETEC of CPM:

De Kinetec is een toestel dat in bed wordt geplaatst en waarop het geopereerde been comfortabel en volledig ontspannen ligt. Het toestel zal uw knie zachtjes plooien en strekken terwijl u zich volledig tracht te ontspannen.


De Kinetec is een dagelijks ritueel tijdens gans de opname en dit gedurende minstens 1 à 2 uren per dag.

 
 
- Gangrevalidatie: vanaf  dag 1

De eerste stappen worden gezet met behulp van een loopkader. U mag het geopereerde been reeds volledig belasten. Indien evenwicht en stabiliteit in orde is, gaan wij zo snel mogelijk over op krukkenmarch.
 

            
 
- Correcte positie van het geopereerd been tijdens rust

Het is zeer belangrijk om tijdens het rusten in bed of zetel het geopereerde been in een juiste stand te plaatsen.
Een knie die moeilijk strekt: er wordt enkele malen per dag gevraagd om een extensiepostuur aan te nemen gedurende telkens 15 minuten. Het been ligt dan gestrekt met een verhoging onder de voet en eventueel een gewichtje op de knie.
 
 
Door de extensiepostuur kan u de verkorte spieren van de achterzijde van het been terug rekken, waardoor het strekken gemakkelijker zal verlopen.

Indien de knie moeilijk plooit: enkele malen per dag gedurende 15 min. op de kant van het bed zitten, met de benen ontspannen of hangen (bv. tijdens elke maaltijd).
 
 
* Uw knie voelt bijna continu warm aan.
Daarom zijn ijskompressen gedurende 15 min. en meerdere malen per dag een absolute noodzaak, vooral na het oefenen en dit gedurende de ganse revalidatieperiode.

* Indien U veilig kan stappen is het aan te raden om regelmatig tijdens de dag een wandeling op de gang te maken.

2. Kinesitherapie in de oefenzaal

Wanneer infusen en blaassonde verwijderd zijn, gebeurt de revalidatie grotendeels in de oefenzaal. 

Wij gaan nu vooral aandacht hebben voor:
 • Leren correct te stappen
 • Mobiliteit van het kniegewricht (flexie/extensie)
 • Herstellen van spierkracht
 • Stabiliteit en evenwichtsoefeningen (proprioceptie)
 • Functionele oefeningen
* Tussen de loopbrug gaan wij het stappen corrigeren d.m.v. visuele controle (spiegel).
 
 
* Oefeningen op de pendelbank om beweeglijkheid en coördinatie te bevorderen.
 
 
* Oefeningen in stand aan het wandrek :
 • Herstellen van spierkracht door knieën lichtjes te buigen en daarna te strekken.
 • Trainen van proprioceptie : dit zijn vooral oefeningen in stand op het geopereerd been.
* Fietsen : dit gebeurt meestal op een orthopedische fiets, waarvan de pedalen afzonderlijk aangepast kunnen worden aan de flexie of buigmogelijkheid van de knie.

* Traplopen: wij maken steeds gebruik van de trapleuning en één kruk of wandelstok:
 • Het opgaan van de trap : plaats het niet-geopereerde been één trede hoger en zet vervolgens het geopereerde been bij.
 • Het afgaan van de trap : plaats eerst het geopereerde been één trede lager. Zet daarna het niet-geopereerde been bij.

!! KNIEPROTHESE THV BEIDE KNIEËN:  goed steunen op leuning en kruk om doorknikken te voorkomen. 

 

DENK ERAAN !!!!
- OP: eerst niet-geopereerde been!
- AF: eerst geopereerde been!

* IN/UIT de auto stappen:

 • Instappen : eerst gaan zitten en dan pas de benen één voor één naar binnen zetten.
 • Uitstappen : eerst de benen buiten zetten en daarna rechtstaan. Door U recht te trekken aan de deurstijl/portier van de auto
 
BELANGRIJK
De revalidatie in het ziekenhuis gebeurt zowel individueel als in groep met andere lotgenoten.
Vergelijk uw situatie niet te veel met die van andere patiënten, maar informeer ons (dokter – verpleegkundige – kinesitherapeut - ergotherapeut) steeds over wat u zelf voelt.
Op deze manier kunnen wij in overleg met het ganse knieteam het tempo en de intensiteit van de revalidatie aan u persoonlijk aanpassen.
 
 
Ergotherapie

De ergotherapeut oefent samen met de patiënt enkele belangrijke transfers: op een correcte manier in en uit het bed komen, juist in en uit een auto stappen, juist gaan zitten, ...
 
Naast deze oefeningen volgt ook een informatiesessie waarbij er extra informatie wordt gegeven over de dingen die wel en niet gedaan mogen worden met een knieprothese.
 
Indien nodig komt de ergotherapeut ook naar de kamer om te helpen of tips te geven bij het wassen en/of aankleden.
 
De ergotherapeut is elke dag aanwezig om mee te helpen met de begeleiding tijdens de oefeningen.
 
Contact

Dienst kinesistherapie (campus Salvator): 011/33.89.13
Dienst ergotherapie (campus Salvator): 011/33.89.60

Ons ziekenhuis

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessaziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven