Van opname via operatie tot ontslag
 
A. Opname:
Bij opname schrijft U zich eerst in aan het onthaal van het ziekenhuis.
Nadien gaat u naar de verpleegafdeling (steeds afdeling Orthopedie (Gewrichtsprothesecentrum), A0). Deze afdeling is gelegen onmiddellijk rechts in de inkomhal.
Daar wordt U opgevangen door een verpleegkundige en naar uw kamer begeleid.
Een identificatiebandje in de juiste kleur wordt rond uw pols aangedaan.

Wat u zeker dient mee te brengen:
 • ziekenboekje/SIS-kaart
 • identiteitskaart
 • ev. formulieren van een hospitalisatieverzekering
 • toiletgerief
 • handdoeken + washandjes
 • thuismedicatie (in de originele verpakking laten)
 • bloedgroepkaartje
 • nachtkleding
 • gemakkelijk kleding voor overdag
 • pantoffels, liefst gesloten pantoffels en geen slippers
 • goede gemakkelijke schoenen met veters of riempjes (voet kan na de operatie wat gezwollen zijn)
 • krukken (kunnen eventueel gehuurd worden bij de mutualiteit of kunnen desnoods in het ziekenhuis gekocht worden)
Het is wenselijk overdag vlotte vrijetijdskleding te dragen om te oefenen.
Slaapkleding wordt best enkel gedurende de nacht gedragen.

Vergeet uiteraard niet uw info- en werkboek ingevuld mee te brengen.

Uw opname is de dag voor de operatie. Dit is noodzakelijk om nog enkele voorbereidingen te doen. Er zal nog een bloedafname gebeuren en er wordt nog een bijkomende speciale radiografie van de knie gemaakt (indien dit voordien nog niet zou gebeurd zijn op campus St.-Ursula te Herk-de-Stad).

Een verpleegkundige zal, samen met u, uw werkboek overlopen.
Hierbij zullen nog enkele belangrijke punten extra worden gecontroleerd, zoals uw thuismedicatie, eventuele allergieën, eventuele speciale diëten, enz.

 's Avonds krijgt u bezoek van de anesthesist. Hij kan u uitleg geven over de mogelijkheden in verband met de verdoving en zal uw medische voorgeschiedenis en uw vooronderzoeken controleren.

De kinesist zal ook langskomen voor een 1ste kennismaking en wat uitleg geven over de revalidatie. Hij zal ook al enkele pré-operatieve metingen doen. Hij kan ook al uw krukken op de juiste hoogte afstellen.

Steunkousen zullen worden aangemeten als bescherming tegen flebitis en/of trombose. Indien u wenst kan u een extra paar steunkousen bestellen.

De avond voor de ingreep krijgt u ook een 1ste onderhuidse inspuiting in de buikwand ter voorkoming van flebitis of trombose. Het hele lichaam wordt alsook met Isobetadine uniwash (ontsmettende zeep) gewassen.

Vanaf middernacht dient u nuchter te blijven, niet eten of drinken, niet roken. De ochtend van de operatie doucht u opnieuw met Isobetadine zeep en nadien doet u uw operatiehemdje aan.

U krijgt ’s ochtends nog een rustgevend medicament: 1 tabletje op voorschrift van de anesthesist.
Kunstgebit, juwelen, nagellak en maquillage dienen te worden verwijderd (N.B. dure juwelen brengt u sowieso best niet mee naar het ziekenhuis).

Ten gepaste tijde wordt u naar de operatiezaal gebracht.
Bij aankomst in de operatiekamer zal u moeten overstappen op de operatietafel.
Er wordt een infuus ingebracht en de anesthesist zal met de verdoving beginnen.
Hierbij zal ook preventief een antibioticum worden toegediend.

De operatie zelf duurt gemiddeld tussen 3 kwartier en anderhalf uur.

B. De operatie:
Na het ontsmetten en het steriel afdekken wordt de huid aan de voorkant ingesneden.
De aangetaste gewrichtsvlakken van het uiteinde van het bovenbeen en het onderbeen worden verwijderd (+/- 8 mm).
Met behulp van speciale instrumenten wordt de vorm van het bot aan de vorm van de prothese aangepast, waarna de prothesecomponenten kunnen worden geplaatst zodat de uiteinden van het boven- en onderbeen terug mooi bedekt zijn. De femurcomponent bestaat uit chroom/kobalt of oxinium. Op de metalen component van het onderbeen wordt een component uit kunststof geplaatst (poly-ethyleen), die een vlotte beweging van de knie toelaat en een schokbrekende functie heeft.
Soms wordt beslist ook de knieschijf te bedekken met een plastieken (poly-ethyleen) component, doch de laatste tijd gebeurt dit steeds minder en minder gezien wereldwijd ervaren wordt dat dit de uitkomst meestal niet beïnvloedt.
 
 
Als de componenten geplaatst zijn wordt ervoor gezorgd dat de knie terug mooi in de as komt en goed strekt en plooit en goed stabiel is. Hiervoor moeten soms ligamenten losser gemaakt worden. Als dit alles bereikt is, wordt het gewrichtskapsel gesloten en de huid wordt meestal met nietjes gehecht.
 
Na de ingreep blijft u enige tijd in de ontwaakkamer onder toezicht van de anesthesist en een verpleegkundige, waarna u naar naar de kamer wordt gebracht. Soms (op advies van de anesthesist) wordt u eerst nog naar Intensieve Zorgen gebracht voor één nacht. Hier kunnen uw vitale parameters (bloeddruk, pols, ademhaling, temperatuur) systematisch worden opgevolgd.

Gedurende de eerste uren na de ingreep wordt uw pijnbehandeling geregeld door de anesthesist. De pijnmedicatie kan toegediend worden via het perifeer infuus en vaak wordt ook een pijnpomp geplaatst.

Uw pijnscore wordt regelmatig nagevraagd. De verpleegkundige vraagt u om een cijfer tussen 0 en 10 aan te geven dat overeenstemt met uw pijngevoel. Hoe hoger het cijfer, hoe meer pijn. Vanaf het cijfer 5 geeft u aan dat het basisschema van pijnmedicatie dat u krijgt, voor u niet toereikend is. Zodoende kan dit schema aangepast worden om het postoperatieve verloop zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Van zodra U voldoende wakker bent en de verdoving uit uw benen is, is het belangrijk regelmatig actief uw voeten te bewegen om de bloedcirculatie in het been te stimuleren.

De dag na de ingreep wordt het drukverband, dat na de operatie was aangelegd, verwijderd. De siliconenpleister die zich hieronder bevindt, zal zo mogelijk zes dagen ter plaatse blijven. Dit verband wordt dagelijks gecontroleerd in verband met wondvochtverlies. Zo nodig wordt het verband vervangen.
 
De tweede antithrombosekous wordt aangedaan (de eerste dag na de operatie). Enkele dagen later (wanneer u iets mobieler bent) wordt deze enkel nog aan het geopereerde been aangedaan.
 
Op dag 2 na de operatie wordt er bloed afgenomen; als deze resultaten goed zijn, wordt het infuus verwijderd.
Er wordt tijdens de narcose steeds een blaassonde geplaatst en deze wordt ook pas vanaf de 1de postoperatieve dag verwijderd.

Eventuele pijnmedicatie wordt vanaf nu langs de mond ingenomen.
Lichte koorts gedurende de eerste dagen na de ingreep wordt als normaal beschouwd.

Vanaf de 1ste dag na de operatie wordt met de revalidatie gestart.
Reeds de 1ste dag moet u opzitten in de zetel. Met behulp van de kinesist zal u ook reeds uw eerste stappen zetten. Hierbij mag volledig op het geopereerde been gesteund worden.
Er wordt ook onmiddellijk met allerhande oefeningen gestart om de knie te plooien. Hierbij zal veel gebruik gemaakt worden van een toestel dat automatisch uw knie beweegt terwijl u in bed ligt (kinetec).
 
De ergotherapeut komt de eerste dag langs om een korte vragenlijst af te nemen. Deze vragenlijst brengt uw persoonlijke thuissituatie in kaart. Op basis daarvan worden concrete tips en weetjes aangereikt om uw ontslag naar huis beter te kunnen voorbereiden.

Tijdens de volgende dagen van uw verblijf in het ziekenhuis zal u veel tijd doorbrengen met de kinesist en de ergotherapeut.
 

 C. Uw ontslag:

Voor uw ontslag dient u het volgende bereikt te hebben:
De knie volledig kunnen strekken en minimum 90º kunnen plooien, goed stappen met behulp van één of twee krukken, trappen doen, uzelf volledig zelfstandig kunnen behelpen op gebied van aankleden, toilet en eten.

Uw wonde moet goed evolueren en volledig droog zijn. Sommige mensen zijn al ontslagklaar na een 4- à 5-tal dagen, toch gemiddeld zien wij dat 7 à 8 dagen opname gepast is.

Dagelijks zal een spuitje worden gegeven tegen flebitis of thrombose.
U dient goed de antithrombosekous aan de geopereerde zijde te dragen (dag en nacht).

Het is normaal dat uw knie de eerste dagen na de ingreep wat zwelt en een beetje warm aanvoelt. Na het oefenen kunnen deze symptomen nog verergeren.
Het is ook normaal dat er blauwe plekken optreden rondom de wonde of ter hoogte van het boven- of het onderbeen. Dit alles zal geleidelijk aan en spontaan verdwijnen.

Het is van belang regelmatig, zeker na het oefenen, ijs op de knie te leggen gedurende een 15-tal min.

Bij veel zwelling kan het voeteinde van uw bed wat in hoogstand worden gezet.
Als u in het bed ligt, is het ook best dat uw knie zoveel mogelijk gestrekt ligt.

Indien u nog opgenomen bent, zullen op de 13de en de 14de postoperatieve dag de hechtinghaakjes verwijderd worden. Dit gebeurt best in 2 beurten.
Indien U reeds ontslagen bent, hebben wij het liefst dat u hiervoor langskomt op de dienst "Medische Permanentie" op campus St.-Ursula te Herk-de-Stad. U dient zich te laten inschrijven aan de receptie van het ziekenhuis. De verpleegkundige zal dan ook een controle-bloedname doen, waarvan u de dag nadien de uitslag meekrijgt voor uw huisarts.
Indien nodig kan de verpleegkundige mij ook vragen om eens langs te komen.

Met de gegevens uit de sociale vragenlijst van uw werkboek (zie deel II) kan uw ontslag vlot gepland worden. Bij ontslag krijgt u een voorschrift mee voor de thuiskinesist(e) en voor de thuisverpleegkundige. U krijgt de nodige voorschriften mee o.a. voor de bloedverdunnende spuitjes die tot 6 weken na de ingreep dienen doorgegeven te worden.

Een controleafspraak wordt gepland en u krijgt een bon mee om dan een radiografie te laten nemen.

Ons ziekenhuis

Alle orthopedische ingrepen gaan door in het Gewrichtsprothese-centrum van campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessaziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis.

Voor consultaties kan U bij mij terecht in op campus St.-Ursula te Herk-de-Stad
(013/55.06.74) of in de privépraktijk, Tichelrijstraat 2 te Sint-Truiden (0495/53.24.08). Meer info
 

Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven