Inleiding:

Dit deel van uw boekje noem ik "“uw huiswerk”.
U dient dit samen met uw huisarts en familie door te nemen. Het kadert in een “"joined care"”-programma, waarbij alle zorgverleners betrokken worden (huisarts, thuisverpleging, kinesist(e), ergotherapeut(e), sociaal assistent(e), …).

Het is de bedoeling u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw komst naar het ziekenhuis en op de ingreep, evenals op uw thuiskomst.

Enerzijds vindt u vragenlijsten in verband met uw algemene gezondheidstoestand en uw sociale situatie, anderzijds wordt er ook aan uw huisarts gevraagd de noodzakelijke vooronderzoeken te organiseren.

Inhoud:

1. Sociale enquête
2. Functioneel bilan
3. Medische vragenlijst
4. Bij de huisarts
5. Informed consent
 
 
 

Ons ziekenhuis

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessaziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven