Alhoewel een totale knieprothese zeker behoort tot de grotere orthopedische ingrepen is er momenteel door de grote frequentie een zodanige routine in opgebouwd, zodat men met groot vertrouwen de ingreep kan tegemoet zien.

De incidentie van complicaties na totale knieprothesechirurgie is zeer laag.
Ernstige complicaties zoals een diepe infectie zien wij in minder dan 1% van de patiënten.

In onze dienst ligt dit percentage de laatste jaren duidelijk nog veel lager.

Belangrijke medische complicaties zoals een hartinfarct of CVA zijn nog minder frequent.
Diepe veneuze thrombose zien wij soms, ondanks preventieve maatregelen zoals bloedverdunnende spuitjes en antithrombosekousen.

Meestal blijven deze thromboses evenwel beperkt tot de kuit en zijn zonder gevaar.
Belangrijke thrombosevorming met uitbreiding naar de longen (= longembool) is zeer zeldzaam als de vooropgestelde preventieve maatregelen goed worden nagevolgd.
 
Bij een unicondylaire en een patellofemorale prothese ligt het risico op voornoemde complicaties nog lager omdat het merkelijk kleinere ingrepen betreft.
 
Slijtage van de materialen zien wij in feite niet meer (eind jaren '80, begin '90 was materiaalslijtage en vooral slijtage van de polyethyleen de grootste reden tot vroege revisie). Wij verwachten nu ook een gemiddelde duurzaamheid van meer dan 25 à 30 jaar. Als de prothese vervroegd dient vervangen te worden, is het meestal een andere reden dan materiaalslijtage, zoals loslating, infectie of slecht functioneren door bv. instabiliteit.

Ons ziekenhuis

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessaziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie
(crf. kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven