Zoals eerder gesteld ontstaat chronische invaliderende pijn, vooral als het kraakbeen zo is afgesleten dat het onderliggende bot bloot komt te liggen.
 
  
Volledig afgesleten kraakbeen; bot ligt bloot

Een knieprothese is in feite een vervanging van het afgesleten kraakbeen en de menisci. Ter vervanging van het kraakbeen wordt een kap over het uiteinde van het bovenbeen geplaatst. Op het onderbeen komt ook een nieuwe bedekking met daarop een soort "schokbreker" die de functie van de menisci en de kruisbanden overneemt. Er kan ook een component op de achterzijde van de knie geplaatst worden, afhankelijk van de aanwezig slijtage.
  
                                                 
component op het bovenbeen          component op het onderbeen          component voor de knieschijf
 
 
 
                     
 Volledige prothese                          RX-beelden van een totale knieprothese                              Prothesecomponenten op de
                                                                                                                                                  uiteinden van de botten van
                                                                                                                                                       de knie geplaatst.
 
In tegenstelling tot wat vele mensen zich voorstellen wordt dus bij een knieprothese uw eigen knie niet echt verwijderd, maar enkel de uiteinden van het boven- en onderbeen worden aangepast, zodat de kap op het bovenbeen en het plateau op het onderbeen kunnen geplaatst worden.

De prothese kan cementloos geplaatst worden, doch meestal wordt geopteerd voor een bijkomende fixatie met beencement.

De prothesecomponenten bestaan klassiek uit metaal (femur=chroom-kobalt ; tibia = titanium).
Hiertussen wordt een component in hoogwaardig kunststof (= poly-ethyleen) geplaatst.
 
    Polyethyleencomponent

Sinds 2004 is voor de femurcomponent (= de kap die op het bovenbeen komt) een nieuw materiaal op de markt, nl. Oxinium (zwart van kleur) dat nog veel harder, gladder en krasbestendiger is dan chroom/kobalt.. 

Bij het plaatsen van een knieprothese wordt er ook voor gezorgd dat eventuele asafwijkingen van het lidmaat (O-been of X-been) terug worden gecorrigeerd, zodat terug een mooi recht been wordt verkregen met een goede stabiliteit van de knie.(ligamentaire balans)
 
De laatste types prothesen staan qua design heel dicht bij de natuurlijke anatomie van een normale knie zodat zij ook biomechanisch (beweging) een normale kniefunctie kunnen nabootsen.
 
Voor een correcte plaatsing van de knieprothese (juiste maat, correcte oriëntatie, goede ligamentaire balans) is uiteraard in de eerste plaats de ervaring van de chirurg belangrijk. Een nieuwe technische evolutie evenwel is dat de operatie (maat van de prothese en oriëntatie) op voorhand kan gepland en berekend worden aan de hand van een 3D-model van uw knie.
 
Hiervoor dient een specifieke RX en NMR gemaakt te worden. Er worden dan coupeblokken op maat gemaakt om uw bot mee te vormen om de prothesecomponenten te ontvangen. Extra voordelen van deze techniek zijn; betere voorbereiding, minder invasief, minder materiaal nodig, snellere procedure waardoor ook verminderde infectiekans, grotere accuraatheid, ...
 
Een laatste technische evolutie is dat de prothese ook met robotnavigatie kan geplaatst worden. Hierbij moeten evenwel alle noodzakelijke metingen tijdens de ingreep zelf gebeuren, wat de ingreep wat complexer en langduriger maakt. De meerwaarde van deze techniek is nog niet bewezen.
 
Dr. Malcorps is sinds 2009 referentiechirurgvvoor de prothese type Journey II en de techniek met de patiënt specifieke coupeblokken.
 
      
Patiënt specifieke coupeblokken "Visionaire" 
 
Soms is slechts een beperkt deel van de knie versleten en kunnen wij er voor opteren om slechts dit deel van de knie te vervangen.
 
Bv. alleen de binnenkant (mediaal) of alleen de buitenkant (lateraal) met een unicondylaire prothese ("halve nieuwe knie") of alleen de knieschijfkant (patellofemoraal) met een patellofemorale prothese ("nieuwe knieschijf").
 
Unicondylaire prothese
          
       
 
 Patellofemorale prothese
                                        
 

Gewrichtsprothese-centrum of Short-stay

Alle prothesechirurgie gaat door in het Gewrichtsprothesecentrum of in Short-Stay op campus Salvator te HASSELT. Deze afdeling maakt deel uit van het Jessa ziekenhuis, een fusie tussen het Virga Jesse-, het Salvator- en het St.-Ursulaziekenhuis. (www.jessazh.be)


Addendum 1: Oefeningen

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste kiné-oefeningen met illustratie:

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobilisatie van de knie
 • Spierreëducatie
 • Gangrevalidatie
 • Functionele revalidatie
 • meer info...

Addendum 2: Oefeningen voor thuis

Eens thuis wordt de revalidatie nog gedurende een bepaalde periode verdergezet onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze zal optimaal werken naar:

 • Het vergroten van de mobiliteit
 • Het terugwinnen van voldoende spierkracht (niet overbelasten)
 • Het afbouwen van hulpmiddelen (krukken, wandelstok)
 • Het optimaliseren van marcheren
 • meer info...
Terug naar boven